Pyetje & Info

Mënyrat e pagesës janë: Cash(para në dorë), POS & me anë të “easypay.”
Kohëzgjatja e mbërritjes së produktit varet nga destinacioni. Në qytete dërgesa mbërrin brenda 24-48 orësh ndërsa në zona rurale brenda 72 orëve.
Për të dërguar një pako duhet të paraqisni kartën tuaj të identitetit si dhe të mundësoni numrin e telefonit e adresën tuaj të banimit.
Për të marrë një dërgesë duhet të keni kartën e identitetit që korrespondon me emrin e dhënë nga dërguesi.
Momentalisht ky shërbim nuk është i mundur.
Pakoja mbahet deri në 7 ditë gjendje sipas standardit të vendosur nga entet rregullatore.
Transporti i produkteve ushqimore është i mundur.
Për transportin e kafshëve nevojitet një leje e vecantë. Për momentin nuk e ofrojmë si shërbim.
Ndryshimi i adresës së pakos mund të bëhet vetëm me anë të një komunikimi me e-mail.
Nëse keni problem me gjendjen e produktit mund të bëni kërkesë në helpdesk@acs.com.al dhe ne do ta shqyrtojmë me shpejtësi.